Konkurs – Dni aktywności krótkofalowców OT31 i Rybnickiego Okręgu Przemysłowego ROP (dawniej ROW).

Otrzymane Logi. Stan na dzień 21-11-2015

 SO5MAX , SP3CAD , SP3FTA , SP3PGR , SP4KSY , SP4KHM , SP4GFG , SP5MBI , SP5PAT , SP6IX , SP7FGA  , SP8PDE , SP9AQF , SP9BGS , SP9BCH , SP9CTH , SP9EYX , SP9FRZ , SP9KJU , SP9KVZ , SP9KVC , SP9LDP , SP9MDY SP9MZX , SP9NLB , SP9RCF , SP9WZJ , SP9WZO , 

SQ3LVC , SQ5ABG , SQ6COK , SQ6NSG  , SQ7CGN , SQ7EWZ , SQ8JLS , SQ8PIW ,  SQ9S , SQ9MZ , SQ9NJ , SQ9HZM , SQ9JKG , SQ9JXI , SQ9NOS , SQ9PCA , SQ9PPT , OK2BIQ .

 

 

 KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY KONKURSU RYBNICKIEGO 2015 czyli

Dni aktywności krótkofalowców OT31 i Rybnickiego Okręgu Przemysłowego ROP-2015

 

KAT A

otrzymano 21 logów

I   miejsce SP4KHM 97 punktów-puchar,dyplom

II  miejsce SQ8JLS 77 punktów-nagroda rzeczowa-książka WYWOŁANIE OGÓLNE ,dyplom

III miejsce SQ7CGN 73 punkty-dyplom

4.  SP3PGR 72 PKT

5.  SP5MBI 67 PKT

6.  SP3CAD 59 PKT

7.  SQ8PIW 50 PKT

7.  SP4GFG 50 PKT

8.  SQ9PPT 47 PKT

9.  SQ7EWZ 40 PKT

10. SP5PAT 36 PKT

11. SP7FGA 35 PKT

12. SP3FTA 31 PKT

13. SO5MAX 24 PKT

14. SQ3LVC 23 PKT

15. SQ6NSG 21 PKT

16. SP9BGS 14 PKT

17. SP6IX  11 PKT

17. SQ6COK 11 PKT

18. SP9MZX  2 PKT

19. SP8PDE  2 PKT

 

KAT B

otrzymano 1 log

SP4KSY  77 punktów-puchar,dyplom

 

KAT C

otrzymano 2 logi

I  miejsce SP9BCH 77 punktów-puchar,dyplom

II miejsce SP9WZO 51 punktów-nagroda rzeczowa-ksiązka CIEŃ BŁYSKAWICY,dyplom

 

KAT D SWL

brak logów

 

KAT E

otrzymano 18 logów

I   miejsce SQ9HZM 79 punktów-puchar,dyplom

II  miejsce SP9AQF 77 punktów-nagroda rzeczowa-KRÓTKOFALARSKA MAPA ŚWIATA,dyplom

III miejsce SQ9PCA 71 punktów-dyplom

4.  SQ9NOS 69 PKT

5.  SP9NLB 57 PKT

6.  SQ5ABG 54 PKT

7.  SQ9NJ  53 PKT

8.  SP9RCF 47 PKT

9.  SP9LDP 41 PKT

9.  SQ9JKG 41 PKT

10. SP9EYX 35 PKT

11. SP9FRZ 32 PKT

12. SQ9JXI 31 PKT

13. SP9CTH 28 PKT

13. SQ9MZ  28 PKT

14. SP9KVC 27 PKT

15. SP9WZJ 26 PKT

16. SP9KVZ 17 PKT

 

KAT F

otrzymano 1 log

SP9MDY 73 punkty-puchar,dyplom

 

KAT G

otrzymane 2 logi

I  miejsce SP9KJU 64 punkty-puchar,dyplom

II miejsce SQ9S   47 punktów-nagroda rzeczowa-książka CIEŃ BŁYSKAWICY ,dyplom

 

 

Jedna stacja zagraniczna

OK2BIQ 75 punktów-nagroda rzeczowa-KRÓTKOFALARSKA MAPA ŚWIATA,dyplom

 

W sumie otrzymano 46 logów.

 

Sponsorzy nagród:

Puchary- OT 31 PZK

ksiązki CIEŃ BŁYSKAWICY-SP5HEN i SQ5ABG

książki WYWOŁANIE OGÓLNE-SP9PRO i SP9PT

krótkofalarska mapa świata-SP9KJU

 

Dyplomy uczestnictwa zastaną rozesłane pocztą elektroniczną

 

Komisja rozliczająca konkurs w składzie:

Jerzy SP9FUC-przewodniczący

Stanisław SP9TPB-członek komisji

Janusz SP9UOP-członek komisji